פיליפ רפאל ביהם - מסביר לחיים ויצמן על מפעל ת.א.ס.


כל הזכויות על התמונות שמורות למשפחה, אין להעתיק, להדפיס, או להשתמש אלקטרונית או בכל צורה אחרת ללא אישור.
חזרה ל- http://philip.biham.net/