פיליפ רפאל ביהם - בית ברנדשטטר - פנסיון קוך - השילוח 13 (מכוון חרמון 20)


כל הזכויות על התמונות שמורות למשפחה, אין להעתיק, להדפיס, או להשתמש אלקטרונית או בכל צורה אחרת ללא אישור.
חזרה ל- http://philip.biham.net/