פיליפ רפאל ביהם - בית ורבר, זילברשטיין ורדליך - יוסף 57 - אז וכיום


כל הזכויות על התמונות שמורות למשפחה, אין להעתיק, להדפיס, או להשתמש אלקטרונית או בכל צורה אחרת ללא אישור.
חזרה ל- http://philip.biham.net/