פיליפ רפאל ביהם - בית ורבר - חרמון 16א
מתחת לגגון כתוב 'בית שרר SHERER' והספרה 6


כל הזכויות על התמונות שמורות למשפחה, אין להעתיק, להדפיס, או להשתמש אלקטרונית או בכל צורה אחרת ללא אישור.
חזרה ל- http://philip.biham.net/