פיליפ רפאל ביהם - בית סימבלר - מסדה 51
מתקופת עבודתו כשכיר (1929)


כל הזכויות על התמונות שמורות למשפחה, אין להעתיק, להדפיס, או להשתמש אלקטרונית או בכל צורה אחרת ללא אישור.
חזרה ל- http://philip.biham.net/