פיליפ רפאל ביהם - בית רייניש בבניה - התשבי 120 (נהרס)
(הבית הראשון בסביבה; למטה: אשתו ברוריה)


כל הזכויות על התמונות שמורות למשפחה, אין להעתיק, להדפיס, או להשתמש אלקטרונית או בכל צורה אחרת ללא אישור.
חזרה ל- http://philip.biham.net/