פיליפ רפאל ביהם - הבתים השני והשלישי בשנת 1934
(פיליפ ואשתו ברוריה מימין)


כל הזכויות על התמונות שמורות למשפחה, אין להעתיק, להדפיס, או להשתמש אלקטרונית או בכל צורה אחרת ללא אישור.
חזרה ל- http://philip.biham.net/